Noss biros e partenaris en l’entir mund

Trais da noss posts exteriurs festiveschan giubileums radunds.
Tar las festivitads

Diversitad culturala en las regiuns

NAIRS – La cultura da bajegiar engiadinaisa ier ed oz

Ehemalige Trinkhalle Büvetta Tarasp, NAIRS

Davart l’ester en l’agen

Website

nairs.ch

Reportascha SRF

srf.ch

La Fundaziun NAIRS en l’Engiadina è sala d’art, center cultural e chasa d’artists enina. En sia funcziun sco center cultural s’occupa ella cun la cultura, la lavur culturala ed ils problems da la regiun. Uschia tematisescha ella l’identitad da l’Engiadina dad oz e realisescha occurrenzas davart la vita culturala da la Rumantschia.

Dapi il 2015 drizza la Fundaziun NAIRS sia attenziun spezialmain sin las influenzas estras che influenzeschan l’Engiadina fin oz. Sut il titel «La cultura da bajegiar engiadinaisa ier ed oz – davart l’ester en l’agen» ha ella concepì set projects parzials che delucideschan las influenzas externas sin l’Engiadina or dal punct da vista artistic, architectonic, geografic e social. Per chapir las atgnas ragischs èsi necessari da guardar precis. Tar ils projects tutgan guids tras e discurs davart construcziuns dals ultims 15 onns, workshops en connex cun il material da construcziun chaltschina sco basa da la cultura da bajegiar engiadinaisa, intervenziuns artisticas, in colloqui public davart il tema «L’ester en l’agen» sco er ina publicaziun.

«La cultura da bajegiar engiadinaisa ier ed oz – davart l’ester en l’agen» ha cumenzà l’onn 2015 e cuntinuescha fin il 2017.

 

Impressiuns