Noss biros e partenaris en l’entir mund

Cultura e societad

Infurmaziuns davart ils criteris da contribuziun e termins

Dumondas e sustegn (tudestg)

Pro Helvetia promova projects culturals che han in connex cun temas svizzers relevants per la societad. Nus sustegnain projects tematics che dattan novs impuls, che animeschan il discurs social e che contribueschan a la chapientscha vicendaivla regiunala, linguistica e culturala en Svizra.

Promovids pon vegnir exposiziuns, occurrenzas, cudeschs tematics (incl. e-books) e formats innovativs. Plinavant contribuin nus a publicaziuns en il context da la cultura da mintgadi e da la cultura populara sco er a cooperaziuns da museums locals e regiunals.

Cun sias exposiziuns tematicas davart dumondas sociopoliticas è il Stapferhaus daventà enconuschent ils ultims onns sur ils cunfins naziunals. Nus sustegnain questa lavur culturala impurtanta en il rom d’ina cunvegna da prestaziun e facilitain uschia al Stapferhaus la via en l’avegnir sco «Chasa dal preschent».

Co che activitads culturalas pon avair in effect d’impuls social illustrescha l’exempel da l’exposiziun ambulanta «Verdingkinder reden» che Pro Helvetia ha sustegnì. Tranter auter era grazia a questa exposiziun mussada en tut la Svizra sa confruntan la publicitad e la Svizra uffiziala oz cun quest chapitel somber da l’istorgia svizra.

Team