Noss biros e partenaris en l’entir mund

Cifras e fatgs

En il rom da la missiva da cultura conceda il parlament mintga quatter onns in credit general a Pro Helvetia. Per la perioda 2021-2024 survegn la fundaziun 180,4 milliuns francs.

Transchas da credit 2020-24

202042,7 milliuns francs (budget effectiv suenter reducziuns)
44,6 milliuns francs *
202143,0 milliuns francs *
202244,2 milliuns francs (budget effectiv suenter reducziuns)
44,3 milliuns francs *
202345,8 milliuns francs *
202447,4 milliuns francs *
* (budget previs en la missiva da cultura)

Budget operativ

86,6% dals CHF 43,4 miu. che Pro Helvetia ha impundì l’onn 2020 èn ids directamain a la cultura:

  • da quels 43,2% per activitads en Svizra
  • da quels 56,8% per activitads a l’exteriur (41,2% en l’Europa)

(calculaziun tenor il standard dal Servetsch svizzer da certificaziun per las organisaziuns d’utilitad publica che collectan daners ZEWO)

Dumondas

  • 5798 dumondas l’onn 2020
  • 38,9% dumondas acceptadas
  • contribuziun minimala: var CHF 1000 (p.ex. subsidi per spesas da viadi)
  • contribuziun maximala: var CHF 250’000 (p.ex. in grond project che cumpiglia pliras disciplinas)

Plazzas

La fin dal 2020 occupava Pro Helvetia en total 111 collavuraturas e collavuraturs en 79,2 plazzas a temp cumplain.

Cifras tenor il rapport annual dal 2020.